תמיכה בחולים

הפעילות הקשורה בתמיכה בחולים מספקת תמיכה לחברי קהילה ובני משפחותיהם המתמודדים עם משבר הנובע ממחלה. התמיכה יכולה להינתן בתחומים הקשורים באחזקת הבית ובטיפול והשגחה על ילדים, הכנת ארוחות לפי הצורך, וכן ביקורים בבית או בבית החולים.

כמו כן המתנדבים מבצעים ביקורים אצל קשישים. ביקורים אלה יכולים לחולל שינוי חשוב ביותר בחייהם של אנשים מבוגרים. השהייה במחיצתו של קשיש מסייעת לו להרגיש תחושות חיוביות יותר ולהקהות את תחושת הבדידות שהיא פועל יוצא של מחלה, הגבלה פיסית או גיל.

ביקורים מאפשרים למבקר לקחת חלק במצווה החשובה של ביקור חולים. עצם קיומם של ביקורים כאלה מקל על בני המשפחה המוטרדים ממילא בטיפול בחולה והחשים מותשים מן המאמץ.

להתנדבות לצוות המבקרים, לקבלת סיוע כשנדרש ולקבלת מידע, אנא פנו לרכזת הקהילה:
office@shirahadasha.org