מי אנחנו

שלושה ערכים משמעותיים מלווים את התפילה שלנו ואת עמידתנו כקהילה בפני הקדוש ברוך הוא.

אנו שואפים ופועלים לשיתוף ומעורבות של כלל המתפללים והמתפללות בהובלת התפילה והטקסים הדתיים במרחב הציבורי של בית הכנסת. אנו רואים בכך זכות וחובה דתית ומוסרית. ישנה אבחנה הלכתית בין התפקידים שנוטלים על עצמם גברים והתפקידים שנוטלות על עצמן נשים, אולם חשוב לנו לשתף ולאפשר לכל העדה להיספר (למניין כפול של עשרה ועשר), לקחת חלק במעמד הציבורי של התפילה, בשליחות הציבור, בקריאה בתורה ובהובלת התפילה, ככל שמאפשר העיון ההלכתי. אנו מקדישים זמן ומחשבה לחינוך הילדות והילדים לתפילה, מתוך אמונה כי גם עליהם להוות חלק מן הציבור המתפלל.

אנו שואפים ופועלים לעיצוב חיי קהילה משמעותיים – בתפילה, בלימוד, בפעילות חברתית ובעשייה קהילתית. קהילתנו הינה רב דורית ורב תרבותית ואנו מתברכים בגיוון ובשוני ומעמידים מוסדות קהילה ותקנות שיקדמו הכנסת אורחים והארת פנים, הכלה וקשב, תמיכה וכבוד הדדי, שותפות ותחושת שייכות. יצירת קהילה בטבורה של עיר אינו מעשה של מה בכך והחברים בוחרים זה בזה ובקהילה בכל שבוע מחדש. אנו טורחים השכם והערב על מעשה יצירת הקהילה כמעשה דתי ופמיניסטי, מתוך תפילה כי נדע להכיר בזולת באשר הוא ולוודא כי לא יהיו בינינו אנשים שקופים.

אנו שואפים ופועלים לקיים תפילה מרוממת, אשר יש בה שירה וניגון, רוח וחוויה, אשר תהא ראויה להיקרא 'עבודה שבלב'. אנו מבקשים לייצר כמיהה רוחנית ותחושת נוכחות ולצרף קולותינו המגוונים בעתירה והודיה. באמצעות השירה וכוונת הלב, אנו חפצים להחיות את התפילה מדי שבת ולא לאפשר לעצמנו להתפלל מצוות אנשים (ונשים) מלומדה…

אין לקהילתנו 'מרא דאתרא' יחיד/ה. לקהילה וועדת גבאים וגבאיות הקובעת את מדיניות הקהילה ומנהלת את חיי היומיום שלה. כמו כן, פועלת בקהילה וועדת הלכה ומנהג, המורכבת מאנשי ונשות הלכה, המתבקשת לדון בשאלות הלכתיות הנוגעות לחיי הקהילה. וועדות נוספות עוסקות בשיבוץ שליחי/ות הציבור, הקוראים/ות והדורשים/ות, בארגון שמחות וקידושים, בקליטת עולים חדשים ובטיפול בחולים, בקבלת חברים חדשים ובהכנסת אורחים, בתמיכה קהילתית ובחינוך הילדים לתפילה ועוד ועוד…

אנו שמחים על כך שאורחים רבים בוחרים להתפלל עמנו, ואנו מתכבדים בהתארגנותן של קהילות – בארץ וסביב העולם – המאמצות את הדגם ואת העקרונות של 'שירה חדשה', כל אחת בדרכה הייחודית.

איננו נהנים מהקצבות ממשלתיות או עירוניות כלשהן. אנו מכסים את הוצאותינו – דמי שכירות, אחזקה וביטחון – באמצעות דמי חבר ותרומות בלבד.