גמ"ח

הקהילה מנהלת קרן גמ"ח צנועה, עבורה גוייסו תרומות ייעודיות (בנוסף להכנסות מהדיסקים של שירה חדשה).

הגמ"ח מיועד להלוואות לצרכים מיוחדים, כדלהלן:

  1. הגמ"ח מיועד לחברי קהילת שירה חדשה ו/או לאנשים שחברי הקהילה ערבים להם. ניתן לבקש הלוואה מהגמ"ח למטרות הבאות: בעיות רפואיות, עזרה בשמחות, סיוע בפתיחת עסק קטן, צרכי לימודים וסיוע בבעיות כספיות פתאומיות.
  2. סכום כל הלוואה עד 5,000 ₪. החזר ההלוואות יעשה תוך כשנה ממועד קבלת ההלוואה.
  3. בנוסף לטיפול בהלוואות, הגמ"ח מוסמך לאסוף תרומות לשם העברתן כתרומה (ולא כהלוואה) בשלושה מועדים עקריים: לקראת הימים הנוראים, פורים (מתנות לאביונים) ולקראת פסח (קמחא דפסחא).
  4. כמו כן הגמ"ח מוסמך לאסוף תרומות ייעודיות לנזקקים במקרים נוספים, באישור מוקדם של ועדת הגמ"ח.
  5. כל הלוואה תינתן כנגד חתימה של ערב.
  6. צנעת הפרט תכובד בהקשר לכל פניה לקרן הגמ"ח.

בשאלות ובפניות בקשר לקבלת הלוואות מקרן הגמ”ח ניתן לפנות לרכזת הקהילה:
office@shirahadasha.org