אירוח

כקהילה פתוחה ומזמינה, אנו ב"שירה חדשה" מקווים שנוכל לצעוד במשעול הדוגמה שהציב בפנינו אבי האומה, אברהם, בשעה שהתפנה מכל עיסוקיו והציע לאורחיו מזון ושתיה.

מטרתנו הינה לגרום לכך שכל חברי הקהילה והאורחים הבאים בשערינו, אשר אין להם מקום בו יוכלו לחוות את אווירת החום והשמחה של ארוחת שבת או חג יוכלו להשתתף בארוחות שבת וחג של חברי הקהילה שיפתחו את בתיהם וליבם לכל אדם.

אנו מזמינים את חברינו ליטול חלק בפעילות חשובה ומרכזית זו בחיי הקהילה, הן כאורחים והן כמארחים, וכך ליצור הזדמנות להיכרות קרובה של חברי הקהילה.

אנו מבקשים מכל חברי הקהילה לארח לפחות פעם אחת בכל שנה. כמו כן אנו מחפשים משפחות וחברים שיסכימו לארח גם מבלי שיקבלו על כך הודעה מוקדמת, כאשר הנסיבות מחייבות זאת.