ברוכים הבאים לקהילת שירה חדשה!

קהילת שירה חדשה היא קהילה דתית, אשר הוקמה בירושלים בשנת תשס”ב (2002). הקהילה חורתת על דגלה חתירה לתפילה משמעותית ומרוממת, וכחלק מזה שילוב ושיתוף של גברים ונשים בהובלת התפילה. אנו מבקשים ליצור חוויה רוחנית ומרוממת של תפילה, המזינה את חיינו הדתיים כיחידים וכקהילה. את זאת אנו מבקשים להשיג בין היתר באמצעות השירה שאינה אלא הניגון שבלב. שירת היחיד המצטרפת לשירת האחר איננה אסתטית בלבד אלא היא חוויה רוחנית מרוממת, מקרבת ומאחדת.

לצד התפילה, אנו שואפים לעיסוק בתורה, חיי רוח וחיי קהילה תומכים ומצמיחים. הרצון הכן לשותפות בעבודת ה‘ ובעשייה הדתית, הוביל את חברי וחברות הקהילה לבקש דרכים אפשריות לשילוב נשים במרחב הציבורי של בית הכנסת ושל חיי הקהילה. הליכות בית הכנסת עוצבו לאור שני עקרונות יסוד: נאמנות למקורות ההלכתיים ולשיח ההלכתי, וניסיון למצות את האפשרויות ההלכתיות לשיתופן של נשים במרחב הציבורי הדתי. זאת, במתינות, בקשב ותוך רגישות למסורת הקיימת.